Over H4H

Over H4H

Over H4H

H4H is een vzw met de naam ‘Helden voor Helden’, ‘Heroes 4 Heroes’.

Inhoudelijk is H4H een vzw die talenten en mensen met een missie bij elkaar brengt en dit uit de sociaal-culturele, medische, zakelijke en sportieve wereld, mensen van allerlei leeftijden, om samen vrijwillig allerlei initiaties, evenementen en kampen te organiseren met als doel de kinderen met een chronische of levensbedreigende aandoening of beperking hun talenten te laten (her)ontdekken en tegemoet te komen aan hulpvragen.

Missie
  • talentvolle personen mobiliseren en activeren voor onze kinderen met een chronische of levensbedreigende aandoening/ beperking.
  • Organiseren van initiaties, evenementen en talentenkampen voor kinderen met een chronische  of levensbedreigende aandoening of beperking.
  • Kinderen met een chronische of levensbedreigende aandoening hun talent helpen (her)ontdekken en ontplooien.
  • Als VZW doen wij graag beroep op sponsoring en giften om onze werking te financieren.
  • De activiteiten van de vereniging passen zich aan aan de behoeften van de ouders en hun kinderen.
  • De problematiek van kinderen met een chronische of levensbedreigende aandoening beter bekend maken in de maatschappij en hun sportieve en andere doelstellingen bewaken.
Wat doen wij?

Helden voor Helden zal meewerken aan een betere kwaliteit van leven voor kinderen en jongeren met een chronische of levensbedreigende aandoening of beperking. Met projecten die zijn afgestemd op de wensen en behoeften van de kinderen en jongeren en gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek

Chronisch of levensbedreigend ziek zijn is voor kinderen en hun ouders vaak heel zwaar. De ouders van deze kinderen staan soms voor moeilijke keuzes. Ze willen hun kind een gewone opvoeding geven, maar hebben al snel door dat dit niet zo simpel is. Je kind kan/mag plots niet meer de sport doen dat het altijd al gedaan heeft, is eenzaam omdat hij niet vaak meer naar school kan, zit met vragen,...

De chronische of levensbedreigende aandoening en de behandelingen kunnen een normale ontwikkeling behoorlijk in de weg staan.

Toch hebben deze kinderen/jongeren meer doelstellingen in het leven dan enkel genezen. Sommige kinderen/ jongeren gaan nooit echt helemaal 'genezen', een andere mindset geven is hier belangrijk. Samen gaan we op zoek naar hun kwaliteiten d.m.v het organiseren van initiaties en talentenkampen. Evenementen die kinderen in aanraking laten komen met Helden, nieuwe uitdagingen, sporten en waar ze samen met getalenteerde mensen hun kwaliteiten kunnen ontplooien. Sport en spel op ieders niveau maar voor iedereen!

Bij Helden voor Helden hebben de kinderen en jongeren zelf een belangrijke stem. We luisteren naar ze en betrekken ze bij de uitvoering van onze projecten. Ook werken we nauw samen met de ouders, patiëntenverenigingen, artsen en andere hulpverleners.

Het werk van Helden voor Helden ligt op het grensvlak tussen zorg en welzijn en strekt zich uit over meerdere evenementen en projecten.

 

Bestuur

Zetel: Zammelseweg 188, 2440 Geel

Voorzitter: Hanne Van Bossele (+32473255776)
Secretaris: Tinne De Raes (+32497325031)
Penningmeester: Koen Sleeckx (+32484758156)
Ere-leden: Tinne de Raes en Pieter Van Regenmortel